putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kanto Region ›
Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Gunma Yamanashi Ibaraki Tochigi
«Ibaraki Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 WINDSPORTS      
 Hang Glider School Haretobi      
 Hang/Paraglider School nasa    
 Soratopia Tsukuba Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

hangglider HG
 School Name  WINDSPORTS
 Type  Hang Glider
windsports
 Contact  280 Ohmasu, Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 TEL 03-3499-1840 0299-44-3725
 Email info@windsports.jp
 Training Site  280 Ohmasu, Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 Directions  30 minutes by car from Tsukuba Station of Tsukuba Express. 15 minutes by car from Hatori Station of Jyoban Line.
 Pickup  Yes
 At:Tsukuba Station of Tsukuba Express  When:Sat Sun Holidays
 Training Season  Year-round
 Closed On  Weekdays
 Insurance  
 English?  Yes
 Chief Instructor gohda
Gohda Toru
JA33O-011017
Instructor
 Tandem Flight  No
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor
fukuda
Fukuda Ichiro
JA00O-009767
Instructor
JHF Instructor/School Committee
Executive Committee
of JHF Kanagawa Chapter
 Instructor
 Assistanct Instructor
Kamiya Akihide
JA00O-216213
Assistant Instructor
 Features  Having Mt.Itajikiyama as our home area, which is one of the nearest hang glider site from Tokyo, we have been sky sport school specialiszed in hang gliding for over 35 years. We have always been aiming at giving safe and effective training including safe towing. We welcome everybody not only inexperienced person but those who want to start all over again, college students, middle aged, and all who are wishing to fly like a bird by hang glider.
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

hangglider HG
 School Name  Hang Glider School Haretobi
 Type  Hang Glider
hgchoolharetobi
 Contact  1265 Kobana, Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 TEL 090-6106-6466 080-1724-4159
 Email info@haretobi.jp
 Training Site  649 Koya, Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 Directions  Pickup is available from Tsukuba Station of Tsukuba Express or Hatori Station of JR Jyoban Line. 10 minutes from Kasama-Nishi ramp of Kita-Kanto Exressway, 30 minutes from Tsuchiura ramp of Jyoban Expressway
 Pickup  Yes
 At:In front of Koban (police box), Exit A2 of Tsukuba Station of Tsukuba Express  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  
 English?  Yes
 Chief Instructor suzuki
Suzuki Yuji
JA33O-204836
Instructor@XC
Advanced Tandem
JHF Election Committee Chairman
JHF HG/PG Promotion/Development Commttee
Executive Committee
of JHF Tokyo Chapter
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Suzuki Yuji
 JA33O-204836
 Instructor
 Assistanct Instructor
Mutazono Akira
JA48O-205991
Assistant Instructor
 Instructor
 Assistanct Instructor
Ando Masao
JA48O-11078
Instructor
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

hangglider HG paraglider PG
 School Name  Hang/Paraglider School nasa
 Type  Hang Glider@Paraglider
hgpgschoolnasa
 Contact  1389-1 Uwaso, Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 TEL 0299-51-3215
 Email info@nasa.ne.jp
 Training Site  Airpark Coo training slope, Uwaso, Ishioka City
 Directions  (By Train/Bus) Ishioka Station of JR Jyoban Line¨30 minutes by bus bound for Kakioka Shako stop
 (By Car) 30 minutes from Tsuchiura-Kita ramp of Jyoban Expressway@20 minutes fro Kasama-Nishi ramp of Kita-Kanto Expressway
 Pickup  Yes
 At:Ishioka Statation of JR Jyoban Line  When:Other than Tuesday (except holidays)
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  
 English?  Yes
 Chief Instructor itagaki
Itagaki Naoki
JA48O-42646
HG/PG:Senior Instructor
XC
Advanced Tandem
JHF Hang Gliding Committee
Chairman of JHF Ibaraki Chapter
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Itagaki Naoki(PG) Sato Kento(PG)
 JA48O-42646 JA48O-216260
 Instructor
 Assistanct Instructor
daimon
Daimon Koji
JA48O-9589
HG:Instructor
XC
PG:Instructor
XC
Tandem
 Instructor
 Assistanct Instructor
kitano
Kitano Masahiro
JA48O-71446
HG:Senior Instructor XC
Advanced Tandem
PG:Instructor XC Tandem
Chairman of JHF Instructor/School Committee
 Instructor
 Assistanct Instructor
sato
Sato Kento
JA48O-216260
PG:Instructor XC
Advanced Tandem
JHF HG/PG Promotion/Development Committee
 Instructor
 Assistanct Instructor
kawanami
Kawanami Yoshinori
JA32O-218202
PG:Instructor
XC
Tandem
 Features  The area, 1 hour and 30 minutes from Tokyo, is known for having one of the largest number of flyable days in Japan and has the largest number of students. Team of instructors consists of those from veteran competition players to young staff of twenties and they have considerable experience of training with good knowledge of weather conditions. Genelatons of young and senior, beginners and expert class pilots enjoy receiving training over here,
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Soratopia Tsukuba Paraglider School
 Type  Paraglider
soratopiatsukuba
 Contact  Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 TEL 0299-44-0892
 Email info@soratopia.jp
 Training Site  Ishioka City, Ibaraki Prefecture
 Directions  (By Train/Bus) 35 minutes by shuttle from Tsukuba Station of Tsuku Express Line@(By Car) 25 minutes from Tsuchiura-Kita ramp of Jyoban Expressway
 Pickup  Yes
 At:Tsuku Station of Tsukuba Express Line  When:Everyday except when school is closed.
 Training Season  Year-round (JHF-P only on Wednesday)
 Closed On  Tuesday
 Insurance  Facility Liability
 English?  Yes
 Chief Instructor
Fukuda Takeshi
JA48O-069149
Instructor@XC
Advanced Tandem
Senior Instructor
School/Instructor Committee
 Tandem Flight  
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor
Hiraki Keiko
JA48O-093701
Instructor@XC
Advanced Tandem
 Features  1.One of very few schools accessible from downtown Tokyo by train, 45 minutes from Akihabara Station to Tsukuba Station. 2.Takaoff is located at 400m high from the ground, one of the heigest altitude in Kanto Region receiving good and suitable wind for training and easy gliding. 3.Club house providing good and friendly atmosphere to hang out and stay. Hammocks.
 Registerd/Updated  2024/4/18
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved