putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kanto Region ›
Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Gunma Yamanashi Ibaraki Tochigi
«Saitama Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Dodaira Sky Park Paraglider School      
 Air Wing Motor Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Dodaira Sky Park Paraglider School
 Type  Paraglider
dodairaskypark
 Contact  1251-18 Ohno Shobudaira, Tokigawamachi, Hiki-gun, Saitama Prefecture
 TEL 0493-67-1733@090-7189-2555@090-6179-8453
 Email info@dd-skypark.com
 Training Site  1251-18 Ohno Shobudaira, Tokigawacho, Hiki-gun, Saitama Prefecture
 Directions  45 minutes from Sakado-Nishi or Higashi-Matsuyama ramp of Kan-etsu Expressway
 Pickup  Yes
 At:Kawagoe Station and Kosaka Station of Tobu Tojo Line, Hon-kawagoe Station and Irumashi Station of Seibu Line  When:Any day
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Yes
 English?  Yes
 Chief Instructor Yasuda Yoichi
JA31O-45152
Instructor
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Edamura Atsuki
 JA31O-51816
 Instructor
 Assistanct Instructor
Shimano Hiroshi
JA31O-074914
Instructor
 Instructor
 Assistanct Instructor
Edamura Atsuki
JA31O-51816
Instructor
Advanced Tandem
 Instructor
 Assistanct Instructor
Suzuki Norihiko
JA31O-67903
Instructor
 Instructor
 Assistanct Instructor
Seki Toshio
JA31O-204800
Assistant Instructor
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Air Wing Motor Paraglider School
 Type  Motor Paraglider
airwing
 Contact  2040 Demaru Nakago, Hiki-gun, Saitoma Prefecture
 TEL 049-297-9009@090-1668-9908
 Email: air-wing@hyper.ocn.ne.jp
 Training Site  Tamatsukuri, Kumagaya City, Saitama Prefecture
 Directions  5 minutes from Fukiage Station of Takasaki Line@Close to Kumagaya Kenko Sport Center
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Facility Liability@Product Liability@Travel injury
 English?  No
 Chief Instructor Kamiyama Masayoshi
JA31O-85655
Instructor
XC MPG
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved