putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kanto Region ›
Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Gunma Yamanashi Ibaraki Tochigi
«Gunma Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Top Field Gunma      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Top Field Gunma
 Type  Paraglider
topfield
 Contact  661-1 Namae, Shirasawa-machi, Numata City, Gunma, Prefecture
 TEL 0278-20-9006
 Email info@top-field.jp
 Training Site  661-1 Namae, Shirasawa-machi, Numata City, Gunma, Prefecture
 Directions  15 minutes via Route 120 from Numata ramp of Kan-etsu Expressway.
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  March-December@Tours away from home in Jan and Feb
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Facility Liability@Injury
 English?  No
 Chief Instructor ueno
Ueno Toru
JA40O-29243
2023/12/31
Instructor
Advanced Tandem
XC
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot: Ueno Toru
 JA40O-29243
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  Training by tandem flight for beginners
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved