putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kyushu Region ›
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima
«Kagoshima Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Amami Paraglider Guide Service Happy Sky      
 Aimi Paraglider School      
 Wind Love Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Amami Paraglider Guide Service Happy Sky
 Type  Paraglider
amamipghappysky
 Contact  4 Sotoganeku, Kasari-cho, Amami City, Kagoshima Prefecture
 TEL 09057499413
 Email happyskypara@gmail.com
 Training Site  Tatsugo-cho, Amami City
 Directions  Seashore, 15 minutes ride from Amami Airport
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Not fixed  Not fixed
 Insurance  Tokyo Kaijo Nichido
 English?  No
 Chief Instructor Yamada Naoki
JA96O-121248
Instructor
MPG
Advanced Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Yamada Naoki
 JA96O-121248
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Aimi Paraglider School
 Type  Paraglider
aimipgschool
 Contact  1626 Oaza Setta, Kasari-cho, Amami City, Kagoshima Prefecture
 TEL 0997-69-3163
 Email aiminakonagi@gmail.com
 Training Site  1626 Oaza Setta, Kasari-cho, Amami City, Kagoshima Prefecture
 Directions  5 minutes south from Amami Airport
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Yes
 English?  No
 Chief Instructor Inoue Minako
JA96O47895
Instructor
Rescue Parachute Rigger
Advanced Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Inoue Minako
 JA96O47895
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Wind Love Paraglider School
 Type  Paraglider
windlovepgschool
 Contact  1609 Hannyaji, Yusui-cho, Aira-gun, Kagoshima Prefecture
 TEL 0995-75-2755
 Email happyskypara@gmail.com
 Training Site  Kihara Koshu, Kawasoe, Yusui-cho, Aira-gun, Kagoshima Prefecture
 Uono, Hannyadera, Yusui-cho, Aira-gun, Kagoshima Prefecture
 Yatake Kogen, Ebino City, Miyazaaki Prefecture
 Directions  10 minutes from Awano ramp pf Kyushu Expressway@15 minutes from Ebino ramp of Kyushu Expressway
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Liability
 English?  No
 Chief Instructor Yoshimitsu Koji
JA96O-025736
Instructor
Advanced Tandem@XC
MPG@Advanced Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Takamatsu Shingo@takamatsu Kota@Ito Nobuyuki@Yoshimitsu Koji
 JA96O-044795 JA96O-107728 JA96O-069947 JA96O-025736
 Instructor
 Assistanct Instructor
Takamatsu Shingo
JA96O-44795
Instructor
Tandem
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved