putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kyushu Region ›
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima
«Kumamoto Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Aso Nature Land      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Aso Nature Land
 Type  Paraglider
asonatureland
 Contact  1092-1 Uchinomaki, Aso City, Kumamoto Prefecture
 TEL 096-732-4196@090-7460-1489
 Email natureland@aso.ne.jp
 Training Site  Aso City, Kumamoto Prefecture
 Directions  50 minutes from Kumamoto ramp of Kyushu Expressway via Route 57 heading for Aso.
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Yes
 Insurance  Donestic Travelers Injury@Faility and Instructors Liability
 English?  Yes
 Chief Instructor sakata
Sakata Hideki
JA93O-81542
Instructor
MPG Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Tokunaga Masaya@Asano Itaru@Hanada Shun
 JA93O-115925 JA34O-216723 JA90O-220273
 Instructor
 Assistanct Instructor
tokunaga
Tokunaga Masaya
JA93O-115929
Instructor
Advanced Tandem
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved