putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kyushu Region ›
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima
«Fukuoka Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Action Paraglider School    
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG motor paraglider MPG
 School Name  Action Paraglider School
 Type  Paraglider@Motor Paraglider
actionpgschool
 Contact  2785-7 Shimano Kita, Itoshima City, Fukuoka Prefecture
 TEL 090-5082-2202@092-724-8600
 Email action@action777.com
 Training Site  2785-7 Shimano Kita, Itoshima City, Fukuoka Prefecture
 Directions  30 minutes from JR Chikuzen Maehara Station by bus
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Faility Liability@Travel Injury
 English?  No
 Chief Instructor kobayashi
Kobayashi Hideaki
JA90O-28785
Senior Instructor
Rescue Parachute Rigger
Advanced Tandem
MPG@XC
JHF Executive Committee
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Kobayashi Hideaki@Kadomachi Masahiko@Maekawa Katsuya@Fukamachi Takanori
 JA90O-28785 JA90O-69828
 Instructor
 Assistanct Instructor
Kadomachi Masahiko
JA90O-69828
Senior Instructor
Advanced Tandem@XC
Rescue Parachute Rigger
 Instructor
 Assistanct Instructor
Ochi Yoshiharu
JA90O-24321
Instructor
Advanced Tandem
XC
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved