putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kinki Region ›
Wakayama Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara
«Nara Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Sky Ranger Kansai      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Sky Ranger Kansa
 Type  Paraglider
skyrangerkansai
 Contact  1-27-9 Kizugawadai, Kizugawa City, Kyoto Prefecture
 TEL 090-3058-5506
 Email info@src-para.net
 Training Site  849 Goseshimashi, Nara Prefecture
 Directions  10 minutes from Gosho Station of Kintetsu Line by car. Please check out our website.
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Sat, Sun, Holidays subject to booking
 Closed On  Weekdays
 Insurance  Facility Liability@Injury@Product Liability
 English?  Yes
 Chief Instructor takemura
Takemura Haruo
JA66O-204237
2022/12/31
Instructor
XC
Advanced Tandem
JHF Executive Committee
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Takemura Haruo
 JA66O-204237
 Instructor
 Assistanct Instructor
Iwamoto Takeshi
JA69O-74540
2022/12/31
Instructor
 Instructor
 Assistanct Instructor
Yokobori Michiro
JA90O-212287
2022/12/31
Assistant Instructor
 Features  Half day hands-on training is available. Training class of license course is providded for members of Sky Ranger Kansai.
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved