putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kinki Region ›
Wakayama Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara
«Shiga Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Ibukiyama Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Ibukiyama Paraglider School
 Type  Paraglider
ibukiyamapgschool
 Contact  1488-2 Ueno, Maibara City, Shiga Prefecture
 TEL 09077629933
 Email: bluesky3@za.ztv.ne.jp
 Training Site  1855 Ueno, Maibara City, Shiga Prefecture
 Directions  30 minutes from Maibara ramp of Meishin Expressway@20 minutes from Sekigahara ramp
 Pickup  Yes
 At:JR Ohmi-Nagaoka Station  When:Everyday
 Training Season  March-mid December
 Closed On  Not fixed
 Insurance  
 English?  No
 Chief Instructor Shimizu Iwao
JA65O-31125
Assistant Instructor
 Tandem Flight  No
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor
Shimizu Naoko
JA65O-118054
Instructor
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved