putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kinki Region ›
Wakayama Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara
«Kyoto Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Kyoto Air Sports      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider HG
 School Name  Kyoto Air Sports
 Type  Hang Glider
kyotoairsports
 Contact  76-4 Otsuka Nomizo-cho, Yamanashi-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
 TEL 075-593-7979@090-6145-6379
 Email kyotoairsports@gmail.com
 Training Site  Hang Glider Landing Site, Ishidera-cho, Hikone City, Shiga Prefecture
 Directions  15 minutes by car from JR Inae Station@30 minutes from Hikone ramp of Meishin Expressway
 Pickup  No
 At:JR Inae Station  When:Everyday
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Yes
 English?  No
 Chief Instructor Yamada Masayoshi
JA66O-206598
Instructor
 Tandem Flight  No
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved