putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Chugoku Region ›
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
«Hiroshima Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Turtles Paraglider School      
 Magic Wings      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Turtles Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 TEL: 090-1012-3461
 Email: kamedon@jg7.so-net.ne.jp
 Training Site  Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 Directions  15 minutes' walk from Ibaraichi Station of Geibi Line of JR Nishinihon@Ibara vicinity of Shiraki highway of Route 37 from downtown Hiroshima City
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  
 English?  No
 Chief Instructor Yamamoto Masafumi
JA740-034299
Instructor@Tandem
XC
Rescue Parachute Rigger
 Tandem Flight  No
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor

 
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Magic Wings
 Type  Paraglider
 Contact  Ibara, Shiraki-cho, Asaki-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 TEL:  
 Email: kojima731@yahoo.co.jp
 Training Site  Ibara, Shiraki-cho, Asakita-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture (Kaminokurayama/Arataniyama Area)
 Directions  Approx. 1km from JR Ibaraichi Station and 15 minutes' walk. 30 km, 1 hour drive by car from HIroshima City downtown via R37.
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round (weekend only)
 Closed On  Weekdays
 Insurance  
 English?  No
 Chief Instructor Kojima Akira
JA74O-104191
Instructor@Tandem
XC
Rescue Parachute Rigger
 Tandem Flight  No
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor

 
 Features  
 Registerd/Updated  2023/4/24
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved