putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Chugoku Region ›
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
«Tottori Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Zero Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Zero Paraglider School
 Type  Paraglider
zeropgschool
 Contact  1-16-45-2 Hamasaka, Tottori City, Tottori Prefecture
 TEL 080-1939-6640
 Email info@zero-para.co.jp
 Training Site  Tottori Sand Dunes@Mt.Reiseki
 Directions  By Car:Sayo ramp of Chugoku ExpresswayšTottori ramp of Tottori ExpresswayšTottori Sand Dunes
By Rail;JR Limitted Express Super HakutošTottori Station from Shin Osaka Station@JR Limitted Express Super HakutošTottori from Okayama
By Bus:Nihon Kotsu Express from Umeda, Nanba and KobešTottori Station, and Hinomaru Bus to Sakyu kaikan
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Marchi-December
 Closed On  Not fixed
 Insurance  
 English?  No
 Chief Instructor kataoka
Kataoka Yoshio
JA71O-016744
Senior Instructor
Advanced Tandem
MPG XC
Rescue Parachute Rigger
Preident of JHF Osaka Chapter
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Kataoka Yoshio@Kubota Kana
 JA71O-016744@JA71O-214788
 Instructor
 Assistanct Instructor
Kubota Wakana
JA71O-214788
Assistant Instructor
Advanced Tandem
 Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved