putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Shikoku Region ›
Tokushima Kagawa Ehime Kochi
«Kagawa Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Shell Paraglider School    
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG motorparaglider MPG
 School Name  Shell Paraglider School
 Type  Paraglider@Motor Paraglider
shellpgschool
 Contact  235 Shichika, Mannoh-cho, Nakatado-gun, Kagawa Prefecture
 TEL 080-2999-8000 080-2975-8000 0877-89-?8000
 Email info@hashidaltd.com
 Training Site  Sandy beach at the mounth of Niyiodo River, Nino, Haruno-cho, Kochi City, Kochi Prefecture
 Directions  Sandy beach at 8 kilometers west along coastal road from Katsurahama, Kochi City
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  School
 English?  No
 Chief Instructor hashida
Hashida Akio
JA87O-204795
Senior Instructor
XC MPG
Advanced Tandem
Rescue Parachute Rigger
JHF Executive Commottee
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Hashida Akio
 JA87O-204795
 Instructor
 Assistanct Instructor
kitagawa
Kitagawa Kiyoshi
JA89O-80921
Assistant Instructor
MPG
 Instructor
 Assistanct Instructor
urata
Urata Yukio
JA89O-97608
Assistant Instructor
XC
 Features  
 Registerd/Updated  2022/5/11
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved