putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Tokai Region ›
Gifu Shizuoka Aichi Mie
«Shizuoka Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG MPG MHG
 Sky Asagiri Paraglider School      
 Parafield      
 Atamitoge Paraglider      
 Asagiri Kogen Paraglder School      
 Parahawking in Japan      
 Imaihama Flying School      
 Soratomo Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@MPGmotor paraglider@MHGmotor hang glider

paraglider PG
 School Name  Sky Asagiri Paraglider School
 Type  Paraglider
skyasagiri
 Contact  499 Fumoto, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture
 TEL 0544-52-0304
 Email para_ha_asagiri@skyasa.com
 Training Site  Asagiri Highland
 Directions  40 minutes from Fuji ramp of Shin-Tomei Expressway and Kawaguchiko ramp of Chuo Expressway
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Open everyday@No training class on Thursday and Friday
 Insurance  Injury for student
 English?  No
 Chief Instructor Saito Masakazu
JA52O-72379
Instructor
XC@Advanced Tandem
Rescue Parachute Rigger
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  One of the biggest school providing exciting paragliding right in front of Mt.Fuji. Training slope is developed especially for paraglider training and you would enjoy flight in Inokashira area, one of the best flight area in Japan having flyable days in all seasons. Every year, the largest number of people in Japan would enjoy tandem flight here.
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Parafield
 Type  Paraglider
parafield
 Contact  1507-1 Shimotaga, Atami City, Shizuoka Prefecture
 TEL 0557-67-1900@090-3381-0767
 Email yoyaku@paraglider.co.jp
 Training Site  1507-1 Shimotaga, Atami City, Shizuoka Prefecture
 Directions  By Car:30 seconds from Yamabushi Toge of Izu Skyline@Train:Izu-Taga Station of JR Ito Line
 Pickup  No
 At:Izu-taga Station of JR Ito Line  When:Everyday subject to booking
 Training Season  Year-round
 Closed On  Tuesday (open when reservation is made)
 Insurance  Injury@School Liability@Facility Liability, etc.
 English?  No
 Chief Instructor Meguro Satoshi
JA52O-060491
Senior Instructor
Rescue Parachute Rigger
Advanced Tandem
XC MPG
Safety Committee
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Meguro Satoshi
 JA52O-060491
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Atamitoge Paraglider
 Type  Paraglider
atamitogepg
 Contact  14]10 Ainohara-cho, Atami City, Shizuoka Prefecture
 TEL 080-5118-6888
 Email hello@atamitougepara.jp
 Training Site  Top of Kurodake, Atami City@Takichiyama Enchi
 Directions  (1)50 minutes by Shinkansen to Atami Station and 15 minutes ride on free shttle from the station (2)From Numazu ramp of Tomei Exxpressway, take route 1, rout 136, route 11 and 5 minutes after taking left at Tanna (3)From Numazu ramp of Tomei Exxpressway, get off at Oba/Kannami ramp of Izu Jyukan Expressway and take route 11 and 5 minutes after taking left at Tanna (4)Tokyo/AtamiËRoute 135ËRoute11Ë5 minutes after making right turn at Tanna (5)Meeting Place:Free parking lot at landing place for paraglider located next to Rakuno Okoku Oratche (055-974-4192j, 349-1 Tanna, Kannami-cho, Takata-gun, Shizuoka Prefecture.
 Pickup  Yes
 At:Atami Station or Kinomiya Station  When:Not fixed
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Domestic Travel@Facility Liability@Others
 English?  Yes
 Chief Instructor togashi
Togashi Tsukasa
JA52O-212280
Instructor
XC@Rescue Parachute Rigger
Advanced Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Togashi Tsukasa
 JA52O-212280
 Instructor
 Assistanct Instructor Features  Tandem flight and training camp designed for photograhing and shooting film. Training and brushing up courses for pilot license and pilots resuming flight after a long time inerval.
 Registerd/Updated  2022/4/1
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Asagiri Kogen Paraglder School
 Type  Paraglider
asagirikogenpgschool
 Contact  282-1 Nebara, Fujimiya City, Shizuoka Prefecture
 TEL 0544-52-1031
 Email asagiripara0531@gmail.com
 Training Site  282-1 Nebara, Fujimiya City, Shizuoka Prefecture
 Directions  (By Train or Bus) Taxi or reserved shuttle from Kawaguchiko Station of Fujikyu Railway, 40 minutes or 1 hour.@10 minutes' walk from bus stop of Roadside Station Asagiri Kogen of FUJIKYUKO BUS from Shin-Fuji Station of JR/Fujikyu Railway buound for Kawaguchi-ko Lake@(By Car) Kawagucchiko ramp of Chuo Expressway¨Ruote139 (40 minutes)/Fuji ramp of Tomei Expressway¨Nishifuji Highway or Route 139¨Route 139 (50 minutes)
 Pickup  No
 At:Kawaguchiko Staton  When:9 a.m. subject to booking
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Injury for student
 English?  No
 Chief Instructor Iwahashi Wataru
JA46O-089700
Senior Instructor
Advanced Tandem
Chairman of JHF Yamanashi Chapter
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Iwahashi Wataru@Otakeguchi Masaki@Bandai Noriyuki
 JA46O-089700 JA52O[216423
 Instructor
 Assistanct Instructor
Otakeguchi Masaki
JA52O-216423
Instructor
Advanced Tandem
 Instructor
 Assistanct Instructor
Bandai Noriyuki
JA52O-217066
Assistant Instructor
Advanced Tandem
 Features  Training field of 'world class' size. Magnificent sight by paragliding in front of Mt.Fuji, one of World Heritages. Flyable days in all seasons and students here get steep learning curve. Homelike atmosphere and conscientious trainig.
 Registerd/Updated  2022/4/19
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Parahawking in Japan
 Type  Paraglider
pawahawinginjapan
 Contact  166-1 Yoshida, Itoh City, Shizuoka Prefecture
 TEL 090-3695-9773
 Email: m-iyono1011@au.com
 Training Site  1507-1 Shimotaga, Atami City, Shizuoka Prefecture
 Directions  1 minute from Yamabushi Toge of Izu Skyline Highway, or 10 minutes heading for Yamabushi Toge of Izu Skykline Highway via Route 80 after turning at Shimotaga of R135.
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Yes
 Insurance  Third Party Liability
 English?  No
 Chief Instructor iyono
Iyono Masanari
JA52O-055913
Instructor@XC
Advanced Tandem
MPG
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Iyono Masanari
 JA52O-055913
 Instructor
 Assistanct Instructor
Onda Yukiko
JA52O-212391
Instructor
 Features  
 Registerd/Updated  2022/6/7
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Imaihama Flying School
 Type  Paraglider
imaihamaflyingschool
 Contact  51-21 Midaka, Kawazu-cho, Kamo-gun, Shizuoka Prefecture
 TEL 0558-34-0708
 Email: riki@imaihama.com
 Training Site  2km from Midaka 2358-2, Kawazu-cho, Kamo-gun, Shizuoka Prefecture
 Directions  Kawazu Station of Izukyu ExpressA@
90 minutes from Numazu IC of Tomei Expresswayvia Izu-jukan highway and R414
 Pickup  Yes
 At:Kawazu Station  When:Daily, subject to reservation
 Training Season  Year-round
 Closed On  Yes
 Insurance  Yes
 English?  Yes
 Chief Instructor
Nishino Rikiya
JA52O632973
Instructor@XC
Tandem
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:
 
 Instructor
 Assistanct Instructor


 
 Features  
 Registerd/Updated  2023/7/19
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Soratomo Paraglider School
 Type  Paraglider
soratomopgschool
 Contact  680-2, Unchino, Hamamatsu-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture
 TEL 053-585-0347
 Email: umitomowind@gmail.com
 Training Site  Soratomo Wind Park, Tahara City; Ryugashiyama, Hamamatsu City; Tsukechi Area, Nakatsugawa City
 Directions  30 minutes from Toyohashi City
 Pickup  No
 At:  When:
 Training Season  Year-round
 Closed On  Not fixed
 Insurance  Facility Liability Insurance
 English?  Yes
 Chief Instructor Mishina Hiroki
Mishina Hiroki
JA53O-216758
Instructor
 Tandem Flight  Yes
 Advanced Tandem Pilot:Agata Kazuhiko
 JA53O58219
 Instructor
 Assistanct Instructor
Agata Kazuhiko

Agata Kazuhiko
JA53O58219
Assisant Instructor
 Instructor
 Assistanct Instructor
suzukimitsuo

Suzuki Mitsuo
JA52O117866
Assisant Instructor
 Features  Training on the sea by towing by boat.
 Registerd/Updated  2024/3/13
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved