putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Chugoku Region ›
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
«Hiroshima Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG PPG PHG
 Turtles Paraglider School      
 SORA SPORTS PARAGLIDING SCHOOL      
 Sky Lab Hang Glider School      
HGhang glider@PGparaglider@PPGpowered paraglider@PHGpowerd hang glider

Paraglider PG
 School Name  Tutles Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  5-43-1-105 Koiue, Nishi-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 TEL 082-274-4112
 Email kamedon@jg7.so-net.ne.jp
 Training Season  Year-rond
 Closed on  No
 Access  [Car] 
 [Train] 
 English?  
 Manager  Masafumi Yamamoto
 Registered Nbr  048
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

Paraglider PG
 School Name  SORA SPORTS PARAGLIDING SCHOOL
 Type  Paraglider
 Contact  2907-13 Karugacho, Asakita-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 TEL 082-828-3208
 Email 
 Training Season  Year-rond
 Closed on  No
 Access  [Car] 
 [Train] 
 English?  
 Manager  Wataru Chimori
 Registered Nbr  153
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

Hang Glider HG
 School Name  Sky Lab Hang Glider School
 Type  Hang Glider
 Contact  12-25 Tanmacho, Nishi-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
 TEL 082-231-2023
 Email 
 Training Season  Year-rond
 Closed on  No
 Access  [Car] Shiraki Kaido Ihara of Route 37
 [Train] Ibaraichi Station of JR Geibi Line
 English?  
 Manager  Masaharu Takami
 Registered Nbr  181
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved