putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kinki Region ›
Wakayama Shiga Kyoto Osaka Hyogo Nara
«Kyoto Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG PPG PHG
 High Wave Paraglider School    
 Kyoto Air Sports
 Paraglider School Keihoku      
 Tandemya Onitobi      
HGhang glider@PGparaglider@PPGpowered paraglider@PHGpowerd hang glider

Paraglider PG@Powered Paraglider PPG
 School Name  High Wave Paraglider School
 Type  Paraglider@Powered Paraglider
 Contact  27-4 Uzumasa Idogaricho, Ukyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
 TEL 075-881-3761
 Email knkp49049@iris.eonet.ne.jp
 Trainig Season  Year-round
 Closed on  No
 Access  [Car] 
 [Train] 
 English?  
 Manager  Yasuaki Kanayama
 Registered Nbr  082
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

Paraglider PG@Hang Glider HG@Powered Paraglider PPG@Powered Hang Glider PHG
 School Name  Kyoto Air Sports
 Type  Hang Glider@Paraglider@Powered Paraglider@Powered Hang Glider
 Contact  76-4 Otsuka, Nomizocho, Yamashina-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
 TEL 075-593-7979
 Email info@kyotoairsports.com
 Trainig Season  Year-round
 Closed on  No
 Access  [Car] 
 [Train] JR Yamashina Station
 English?  
 Manager  Mitsuya Sakamoto
 Registered Nbr  093
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

Paraglider PG
 School Name  Paraglider School Keihoku
 Type  Paraglider
 Contact  33-1 Nakasujiura, Keihokutohcho, Ukyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefeccture
 TEL 0771-53-7650
 Email info@sky-keihoku.jp
 Trainig Season  Year-round
 Closed on  Monday
 Access  [Car]
 [Train] 
 English?  
 Manager  Itsuzo Tanaka
 Registered Nbr  111
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

Paraglider PG
 School Name  Tandemya Onitobi
 Type  Paraglider
 Contact  5-38 Yamabana Otsukacho, Ukyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
 TEL 090-4901-9962
 Email info@onitobi.com
 Trainig Season  Year-round
 Closed on  Not fixed
 Access  [Car] 15 minutes from Chiyokawa of Kyoto Jyukan Expressway
 [Train] Chiyokawa Station of JR Sanin Line (Sagano Line)
 English?  Yes
 Manager  Nozomu Takagi
 Registered Nbr  206
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved