putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kanto Region ›
Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Gunma Yamanashi Ibaraki Tochigi
«Yamanashi Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG PPG PHG
 OSHINO Sky Sports Club      
 Konarayama Hike & Fly Paraglider School      
 Nishitokyo Paraglider School      
HGhang glider@PGparaglider@PPGpowered paraglider@PHGpowerd hang glider

hang glider HG
 School Name  OSHINO Sky Sports Club
 Type  Hang Glider
 Contact  2661 Uchino, Oshinomura, Minami-tsuru-gun, Yamanashi Prefecture
 TEL 0555-84-7561
 Email hangglider@oshinoskysports.com
 Training Season  Year-round
 Closed on  No
 Access  [Car] 
 [Train] 
 English?  
 Manager  Hiroyuki Katsuyama
 Registered Nbr  015
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Konarayama Hike & Fly Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  62 Kubodaira, Makiokacho, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture
 TEL 090-9963-4529 Amano/090-3140-5506 Amemiya
 Email amano@skyparagliders-japan.com
 Training Season  Year-round
 Closed on  
 Access  [Car] 
 [Train] JR Yamanashishi Station
 English?  
 Manager  Keiichi Amano and Hisashi Amemiya
 Registered Nbr  178
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Nishitokkyo Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  843 Kuwakubo, Uenohara City, Yamanashi Prefecture
 TEL 0554-66-2556
 Email info@nishitokyo-para.jp
 Training Season  Year-round
 Closed on  Wednesday (following day when holiday)
 Access  [Car] 15 minutes from Uenohara of Chuo Expressway
 [Train] Uenohara Station of JR Chuo Line
 English?  No
 Manager  Noriyuki Shinohara
 Registered Nbr  188
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved