putty ssh
  JHF Registerd Schools
‹ Kanto Region ›
Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Gunma Yamanashi Ibaraki Tochigi
«Saitama Prefecture» b Back to Map and Prefecture List b
 School Name HG PG PPG PHG
 Toyasan Paraglider School      
 Air Wing Powered Paraglider School      
 Dodaira Sky Park Paraglider School      
 Sky Park Moroyama      
HGhang glider@PGparaglider@PPGpowered paraglider@PHGpowerd hang glider

paraglider PG
 School Name  Toyasan Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  1-8 Sakuragicho, Kumagaya City, Saitama Prefecture
 TEL 090-1556-4235
 Email toya1950@tbb.t-com.ne.jp
 Training Season  Year-round (Saturday, Sunday, Holiday)
 Closed on  Weekday
 Access  [Car]
 [Train] 
 English?  
 Manager  Yoshiaki Tajima
 Registered Nbr  042
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

powered paraglider PPG
 School Name  Air Wing Powered Paraglider School
 Type  Powered Paraglider
 Contact  2040 Demaru Nakago, Kawajimamachi, Hiki-gun, Saitama Prefecture
 TEL 049-297-9009
 Email 
 Training Season  Year-round
 Closed on  Friday
 Access  [Car] 
 [Train ]
 English?  
 Manager  Masayoshi Kamiyama
 Registered Nbr  113
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Dodaira Sky Park Paraglider School
 Type  Paraglider
 Contact  Shobudaira, Tokigawamura, Hiki-gun, Saitama Prefecture
 TEL 0493-67-1733
 Email info@dd-skypark.com
 Training Season  Year-round
 Closed on  Thursday
 Access  [Car]
 [Train] 
 English?  
 Manager  Susumu Shimoyama
 Registered Nbr  115
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

paraglider PG
 School Name  Sky Park Moroyama
 Type  Paraglider
 Contact  1149 Takinoiri, Moroyamamachi, Iruma^gun, Saitama Prefecture
 TEL 090-1763-9839
 Email 
 Training Season  January 3`December 30
 Closed on  Wednesday, Thursday (except holiday)
 Access  [Car] 
 [Train] Higashi-Moro Station of Tobu Tobu Tojo Line, Moro Station of JR
 English?  No
 Manager  Toshio Miyaoka
 Registered Nbr  198
 Updated  2019/5/31
Back to Page Top

b Back to Map and Prefecture Listb
© Japan Hang & Paragliding Federation All rights reserved